Aktualności O związku Zarząd Ryb. jeziorowe Galeria Prasa Linki Kontakt

WAŻNE WIEŚCI DLA RYBAKÓW!

[czytaj więcej>>]Dopłaty wodno-środowiskowe

[czytaj więcej>>]AKTUALNE SPRAWOZDANIA

[czytaj więcej>>]
Polecamy!


Przepisy na potrawy z ryb.
uroczystości odsłonięcia pomnika
Hipolita Cegielskiego
CERTYFIKAT ZPR

Zakupienie karpi z Gospodarstw Rybackich posiadających poniższy certyfikat jest gwarancją wyśmienitego smaku spożywanych karpi podczas Wieczerzy Wigilijnej!


[kliknij, aby powiększyć]
Linki

www.minrol.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.anr.gov.pl
www.karon-ryby.pl
Sonda

Ulubiony gatunek ryb :
Karp
Łosoś
Węgorz
Amur
Witamy na stronach Związku Producentów Ryb!A K T U A L N O Ś C I

Informacja Prezesa Związku Producentów Ryb o działaniach Związku na rzecz zabezpieczenia funduszy UE dla rybactwa i uzyskiwanych efektach.

[Czytaj więcej >>]

Ważna wiadomość: Spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. Markiem Sawickim
Prezes ZPRyb Krzysztof Karoń, Prezes Lech Staniszewski /Mazowiecko-Podlaski Oddz. ZPRyb/ i Prezes Robert Bratoń / Śląsko-Małopolski Oddz. ZPRyb/ spotkali się w dniach 4 i 11 sierpnia 2010r z Panem Markiem Sawickim - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Głównym tematem spotkań były starania ZPRyb o zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby „Działań wodno środowiskowych”.
W spotkaniu w dniu 4 lipca br. uczestniczyli również Panowie: Posłowie Krzysztof Borkowski i Piotr Walkowski, Pan Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w MRiRW, Pan Roman Wenerski – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa, Pan Dariusz Ślęczkowski - Prezes Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Rybackiego i Pan dr. Mirosław Cieśla z SGGW Warszawa.
Efektem w/w spotkań jest deklaracja Pana Ministra Marka Sawickiego, wyrażona podczas spotkania w dniu 11lipca br o zabezpieczeniu środków finansowych na działania wodno środowiskowe. Szczegóły realizacji w/w deklaracji przedstawi członkom ZPRyb dr Janusz Wrona – v-ce Dyrektor Departamentu Rybołówstwa, podczas sierpniowej Konferencji ZPRyb w Sierakowie Wlkp.

Krzysztof Karoń


Sponsorzy:

W dniach 2 i 3 lipca 2010 r. Związek Producentów Ryb szósty raz zorganizował ogólnopolskie uroczystości Święta Rybaka na terenie województwa łódzkiego.

Komitet Organizacyjny:
Krzysztof Karoń - Prezes ZPRyb oraz Prezesi Oddziałów ZPRyb
Zbigniew Rakowski - Prezes Oddziału Łódzkiego
Lech Staniszewski - Prezes Oddziału Mazowiecko-Podlaskiego
Robert Bratoń - Prezes Oddziału Śląsko-Małopolskiego
Marek Trzcieliński - Prezes Oddziału Wielkopolskiego

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - P. Marek Sawicki
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - P. Wiktor Szmulewicz
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - P. Piotr Walkowski
Prezes ANR w Warszawie - P. Tomasz Nawrocki
Prezes ARiMR w Warszawie - P. Tomasz Kołodziej
Marszałek Województwa Łódzkiego - P. Włodzimierz Fisiak
Starosta Powiatu Sieradzkiego - P. Dariusz Olejnik
Dyrektor IRŚ - prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
Kierownik Pracowni Ichtiobiologii SGGW - prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Obchody "Święta Rybaka 2010" rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Siedlątkowie, odprawioną przez Kapelana Rybaków – Wielebnego Księdza Grzegorza Czaję w asyście pocztu sztandarowego ZPRyb w osobach: Andrzeja Dmuchowskiego, Jacka Pakuły i Sławomira Grzycha.Po wspólnej modlitwie w intencji polskich rybaków i ich rodzin, uczestnicy obchodów Święta Rybaka przejechali do Leśnictwa Pyszków, gdzie odbyły się wszystkie przewidziane na ten dzień atrakcje. Każdy z przybyłych gości otrzymał okolicznościowe pamiątki ze „Święta Rybaka 2010”, po czym rozpoczęła się degustacja ryb i innych potraw. Przy bogato zastawionym stole biesiadnym skosztować można było m. in. suma, jesiotra, węgorza oraz wiele smacznych potraw…


Rozpoczynając część oficjalną, Prezes Związku Producentów Ryb - Krzysztof Karoń, wygłosił przemówienie przybliżające problemy rybactwa oraz rozwój organizacji rybackich na ziemiach polskich.

Tekst przemówienia Prezesa ZPRyb Krzysztofa Karonia: Czytaj więcej >> [Zobacz zdjęcia]

Następnie, Prezes Krzysztofa Karoń, powitał Gości, którzy przybyli na obchody Święta Rybaka z całej Polski a w tym m. in.:
Posła Leszka Korzeniowskiego – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Adama Stępnia – z Krajowej Rady Izb Rolniczych, prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego – Dyrektora IRŚ, prof. dr hab. Teresę Ostaszewską i dr Mirosława Cieślę z SGGW w Warszawie, dr Andrzeja Lirskiego – z IRŚ, Posła Piotra Walkowskiego – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektora Włodzimierza Wojtaszka – z Łódzkiego Oddziału ARiMR, Dyrektora Krzysztofa Ochnickiego – z Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi, P. Stanisława Fontańskiego z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Jerzego Pieniążka – senatora RP, Dariusza Olejnika – Starostę Sieradzkiego, dr Mariana Króla – Prezydenta THC w Poznaniu, Aleksandra Rawskiego – z PZŁ w Sieradzu, Edwarda Polaka – z Nadleśnictwa Złoczew, Roberta Idzikowskiego – z „Aller Aqua Polska sp. zoo”, Państwa Piotra i Ewę Kaję – z Ośrodka Szkolno - Wypoczynkowego „KAMA”, Kapelana Rybaków - ks. Grzegorza Czaję oraz wszystkich licznie przybyłych Rybaków wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. [Zobacz zdjęcia]

Prezes Związku Producentów Ryb odczytał także listy z pozdrowieniami od przedstawicieli władz lokalnych i krajowych, a także od reprezentantów instytucji związanych z rybactwem, którzy w Obchodach Święta Rybaka z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału, a mianowicie:
• od dr Wojciecha Olejniczaka - Posła do Parlamentu Europejskiego, Zobacz pismo >>
• od P. Krzysztofa Borkowskiego - Posła na Sejm RP, Zobacz pismo >>
• od dr Tomasza Nawrockiego - Prezesa ANR, Zobacz pismo >>
• od Kolegi Jerzego Bobrowskiego, Zobacz pismo >>
• List od JM Rektora SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, odczytała prof. dr hab. Teresa Ostaszewska. Zobacz pismo >>

Podczas części oficjalnej wręczono medale, odznaczenia i dyplomy dla osób, których działalność na rzecz rybactwa śródlądowego miała szczególne znaczenie:


Odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali:
• P. Andrzej Abramczyk
• P. Lech Marciniak
• P. Stanisław Błaszkowiak
• P. Tadeusz Radziej
• P. Robert Bratoń
• P. Henryk Suchanowski
• P. Irena Kramer
[Zobacz zdjęcia]

Medale Labor Omnia Vincit Towarzystwa Hipolita Cegielskiego wręczył Prezydent THC, dr Marian Król – członek honorowy ZPRyb, następującym osobom:
• P. Kazimierz Rak
• P. Lech Staniszewski
• ksiądz kapelan Grzegorz Czaja
a statuetkę Młodego Pozytywisty otrzymał P. Andrzej Dmuchowski.
[Zobacz zdjęcia]

Dyplom uznania od Związku Producentów Ryb otrzymał dr Marian Król – Prezydent THC – członek honorowy ZPRyb
[Zobacz zdjęcia]

Odznaki honorowe Związku Producentów Ryb otrzymali:
• dr Marian Król
• P. Bogdan Misiak
• prof. dr hab. Teresa Ostaszewska
• P. Jan Szymczak
• P. Dariusz Olejnik
• prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
• dr Mirosław Cieśla

• P. Bogdan Mróz
• P. Kazimierz Skupiński
• P. Piotr Kaja
• P. Jerzy Pieniążek
• P. Zdzisław Pawlak
• P. Zbigniew Wzgarda
[Zobacz zdjęcia]

Podczas obchodów Święta Rybaka 2010, jak co roku, odbyły się Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelaniu do rzutek, w pływaniu łodzią stawową oraz w pływaniu łodzią jeziorową. Na najlepszych zawodników czekały puchary i dyplomy.
[Zobacz zdjęcia]

Wyniki Mistrzostw Polski Rybaków przedstawiają się następująco:

VI Mistrzostwa Polski Rybaków w Strzelaniu do rzutek
1. P. Piotr Domagała z Państwowego Zakładu Budżetowego “Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Marka Sawickiego.
2. P. Aleksander Bella z Gospodarstwa Rybackiego Przygodzice został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Marszałka Woj. Łódzkiego, P. Włodzimierza Fisiaka.
3. P. Krzysztof Bociek z Państwowego Zakładu Budżetowego “Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, P. Piotra Walkowskiego.
4. P. Sławomir Grzych z Gospodarstwa Rybackiego Sędziszów zajął miejsce IV.
5. P. Józef Walichnowski z Gospodarstwa Rybackiego “Królewskie - Rybin” zajął miejsce V.
[Zobacz zdjęcia]

III Mistrzostwa Polski Rybaków w Pływaniu łodzią stawową 1. P. Karol Girus z Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Dyr. Pracowni Ichtiobiologii SGGW, prof. dr hab. Teresę Ostaszewską.
2. P. Marek Grzegorczyk z Gospodarstwa Rybackiego Czajków został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, P. Wiktora Szmulewicza.
3. P. Marcin Król z Gospodarstwa Rybacko – Agroturyst. Sławno został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, dr Tomasza Nawrockiego.
4. P. Henryk Suchanowski z Gospodarstwa Rybackiego “Zgniłe Błoto” zajął miejsce IV.
5. P. Kamil Bartoszewicz z Gospodarstwa Rybackiego “Królewskie - Rybin” zajął miejsce V.
[Zobacz zdjęcia]

II Mistrzostwa Polski Rybaków w Pływaniu łodzią jeziorową
1. P. Maciej Budzyński, rybak jeziorowy z Tuczna w woj. wielkopolskim został Mistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego, prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego.
2. P. Kamil Bartoszewicz z Gospodarstwa Rybackiego “Królewskie - Rybin” został I Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, P. Tomasza Kołodzieja.
3. P. Piotr Domagała z Państwowego Zakładu Budżetowego “Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej został II Wicemistrzem Polski i otrzymał puchar ufundowany przez Starostę Powiatu Sieradzkiego, P. Dariusza Olejnika.
4. P. Wiesław Michalski z Gospodarstwa Rybackiego Przygodzice zajął miejsce IV.
5. P. Stanisław Błaszkowiak z Gospodarstwa Rybackiego Marchwacz zajął miejsce V.
[Zobacz zdjęcia]

Każdy z uczestników zawodów, który zajął w Mistrzostwach miejsca od pierwszego do piątego otrzymał również Dyplom Prezesa Związku Producentów Ryb.
[Zobacz zdjęcia]

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych rozpoczęła się Biesiada Rybacka, podczas której rozmowom, tańcom i śpiewom, przy suto zastawionych stołach nie było końca.
[Zobacz zdjęcia]

Część artystyczną uświetnił występ znanego satyryka, Tadeusza Drozdy.
[Zobacz zdjęcia]

Koszty imprezy pokryli:
• Związek Producentów Ryb i sponsorzy:
• ALLER AQUA Polska Sp. z o.o.
• Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy KAMA w Sierakowie

Ważne!!! Obradował Zarząd Związku Producentów Ryb.
W dniu 27 maja 2010 r. w siedzibie Gospodarstwa Rybacko-Agroturystycznego w miejscowości Sławno obradował Zarząd Związku ZPRyb zwołany w trybie pilnym.
Najważniejszym tematem posiedzenia Zarządu ZPRyb, było przeanalizowanie propozycji pomocy finansowej w ramach Osi II środka 2.2 – przedstawionej przez Pana Kazimierza Plocke - Sekretarza Stanu w MRiRW, podczas spotkania z przedstawicielami środowisk rybackich w dniu 20 maja 2010 r. - a mianowicie propozycji wypłacenie 360zł /ha wszystkim Gospodarstwom Rybackim, które dotychczas nie podpisały umowy z ARiMR w ramach środka 2.2 – działania wodno środowiskowe.
Obradujący Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu przedstawionej przez Pana Kazimierza Plocke propozycji oraz wszystkich przesłanych przez Związek do MRiRW pism i opinii w sprawie środka 2.2.- „działania wodno środowiskowe”, podjęli uchwałę, w której odnieśli się do dotychczasowych decyzji MRiRW w sprawach pomocy finansowej dla stawowych gospodarstw rybackich. [Tekst uchwały, patrz więcej >>]

Zarząd ZPR informuje:
Zapraszamy do lektury dokumentu pt. „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Budowa zrównoważonej przyszłości dla akwakultury. Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury”. [kliknij na „druk”, aby przeczytać]

Dobra wiadomość!
Szanowni Państwo, Pan Poseł Piotr Walkowski zgodnie z daną nam obietnicą na zebraniu Zarządu ZPRyb w dniu 26.04.2010 r., spotkał się w dniu następnym z Panem Ministrem Sawickim oraz z Panem Ministrem Plocke. W ramach podjętych na tym spotkaniu decyzji, Pan Poseł poinformował telefonicznie w dniu dzisiejszym (tj. 28.04.2010 r.) Pana Prezesa Krzysztofa Karonia, że w dniu 27.04.2010 r. dokonano uzgodnień politycznych zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie na rekompensaty wodno-środowiskowe. Do końca tygodnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracuje zasady wykorzystania środków. O tych decyzjach poinformował również Pana Prezesa Karonia – Pan dr Janusz Wrona, Wicedyrektor Departamentu Rybołówstwa w MRiRW.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla środowiska rybackiego. O dalszym przebiegu spraw będziemy Państwa na bieżąco informować.
Jednocześnie informujemy, że w związku z otrzymanymi informacjami Pan Prezes Krzysztof Karoń wstrzymał do poniedziałku zaplanowaną przez Związek akcję wprowadzenia w życie postanowień wynikających z decyzji Zarządu ZPRyb z dnia 26.04.2010 r. dotyczących rekompensat wodno-środowiskowych.

Obradował Zarząd Związku
W dniu 26 kwietnia 2010 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu obradował Zarząd Związku ZPRyb zwołany w trybie pilnym z udziałem Pana Posła Piotra Walkowskiego – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Pan Prezes Krzysztof Karoń witając serdecznie wszystkich obecnych, podziękował za przybycie i stwierdzając kworum rozpoczął obrady. Na zebraniu omówiono sprawy organizacyjne dotyczące m.in.:
1. Święta Rybaka, które odbędzie się 2-3 lipca br.
2. Kursokonferencji, która odbędzie się w Sierakowie w dniach 25-27 sierpnia br.
3. Spotkania w POLOmarkecie z Dyrekcją Sieci, w dniu 28.04.2010 r. w celu wypracowania zasad handlu karpiem w okresie przedwigilijnym.
4. Składek członkowskich.
5. Przyjęcia 33 nowych członków w szeregi ZPRyb.

Najważniejszym tematem zebrania Zarządu ZPRyb było podjęcie decyzji Zarządu w sprawie rekompensat wodno-środowiskowych. Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem Prezydium Zarządu z odbytego spotkania w dniu 07 kwietnia br. z Panem Ministrem Kazimierzem Plocke [informacja ze spotkania, patrz więcej >>] [uzupełnienie odpowiedź do dyr. J. Wrony , patrz więcej >>] w sprawie wniosku ZPRyb o zabezpieczenie pełnej realizacji finansowej złożonych i zaakceptowanych przez ARiMR wniosków na rekompensaty wodno-środowiskowe. Po dokładnym przeanalizowaniu odpowiedzi Pana Ministra Plocke na zgłoszone postulaty przez Związek ZPRyb w dniu 07.04.2010 r. Zarząd postanowił:

 • zwrócić się do instytucji Organów Państwa o pomoc i objęcie nadzorem zrealizowania postulatów Związku, m.in. do: Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Rolnictwa, Ministerstwa Finansów, NIK, UOKiK, CBA, Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • zwrócenie się z prośbą o pomoc w realizacji postulatów ZPRyb do: Przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Posłów na Sejm RP, Rady Naczelnej PSL, Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 • w celu nagłośnienia powyższych spraw – poinformowanie na piśmie mediów: TVN CNBC, TVP Info, „Agrobiznes”, „Sprawa dla Reportera”, UWAGA, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita;
 • a w przypadku niezrealizowania postulatów Związku zwołanie Walnego Zjazdu i zarekomendowanie Rybakom ich wystąpienie z Lokalnych Grup Rybackich zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami w rozesłanych ankietach do Członków ZPRyb – 95% odpowiadających jest za wyłączeniem się z LGR-ów.
Obecny na spotkaniu Pan Poseł Piotr Walkowski – Prezes WIR, poinformował zebranych, iż w dniu 27.04.2010 r. spotka się z Panem Ministrem Markiem Sawickim oraz Panem Ministrem Kazimierzem Plocke i przekaże podjęte przez Zarząd ZPRyb decyzje w sprawie rekompensat wodno-środowiskowych.
Należy tutaj dodać, że już na wcześniejszy wniosek ZPRyb, w dniu 19.04.br. Pan Poseł Walkowski skierował na ręce Pana Ministra Marka Sawickiego pismo o pilne podjęcie działań przez Pana Ministra zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych na rekompensaty wodno-środowiskowe.Również Pan Poseł Krzysztof Wawrzyniec Borkowski złożył w obronie naszych interesów interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W imieniu Zarządu Związku Producentów Ryb obu Panom Posłom składam serdeczne podziękowanie za podjęcie działań w obronie interesów naszego środowiska rybackiego. Z wyrazami szacunku Krzysztof Karoń – Prezes ZPRyb.

Zarząd ZPRyb informuje:
W dniu 8 kwietnia br. Związek Producentów Ryb otrzymał maila od Posła PE p. Marka Józefa Gróbarczyka z prośbą o wyrażenie naszej opinii na temat projektu sprawozdania Guido Milana, zatytułowanego: w sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury (2009/2107 (INI)). [Czytaj więcej >>]

Poniżej przedstawiamy naszą odpowiedź.W dniu 23 kwietnia br. otrzymaliśmy odpowiedź o treści:

Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Posła Marka Gróbarczyka, serdecznie dziękuję za nadesłane materiały na temat polskiej akwakultury.
Na podstawie ich analizy, jak również konstruktywnych uwag Pana Prezesa Krzysztofa Karonia do sprawozdania „W sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury”, Pan Poseł złożył poprawki, które w najbliższym czasie zostaną poddane głosowaniu na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa. Pragnę również Państwa poinformować, że przyjęte przez Członków Komisji poprawki, zostaną do Państwa przesłane drogą mailową.

Jeszcze raz dziękuję i liczę na dalszą współpracę.

Serdecznie pozdrawiam,
Agnieszka Gościniak

Dobra wiadomość:
26 marca 2010r w Złotym Potoku powstał Śląsko-Małopolski Oddział ZPRyb! Oddział zorganizowali Panowie Robert Bratoń i Andrzej Grzesiak.

W skład oddziału weszło 20 rybaków gospodarujących na obszarze 3000 ha stawów karpiowych i producenci pstrągów.

W zebraniu założycielskim m.in. uczestniczyli Panowie: - Dr. Janusz Wrona- v-ce dyrektor Dep. Rybołówstwa - MRiRW,
- Krzysztof Karoń - Prezes ZPRyb
- Witold Milczarzewicz – były Dyrektor Biura KZZPR w Warszawie
- Dyrektor ARiMR Częstochowa i Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich.

Powołano Zarząd Oddziału w osobach:

 • Pan Robert Bratoń - Prezes
 • Pan Antoni Rapacz - v-ce Prezes
 • Pan Andrzej Grzesiak - Sekretarz
 • Pan Jacek Pakuła - Członek
 • Pan Andrzej Mazur - Członek

W dniu 16 marca br. w Żabieńcu odbyło się Zebranie sprawozdawczo wyborcze Mazowiecko-Podlaskiego Oddziału ZPRyb.
Zebranie otworzył Pan Lech Staniszewski, który z upoważnienia Zarządu ZPRyb zorganizował zebranie. Podczas zebrania omówiono dotychczasową działalność, przyjęto plan pracy na następna kadencję i wybrano nowy Zarząd w osobach:

 • Pan Lech Staniszewski – Prezes
 • Pan Robert Koniński - V-ce Prezes
 • Pan Kazimierz Żarnowski - Sekretarz
 • Pan Adam Stachurski - Członek zarzadu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wielkopolskiego Oddziału ZPRyb
5 marca 2010 r. w miejscowości Siedlec k/Kostrzyna Wielkopolskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wielkopolskiego Oddziału ZPRyb. Spotkanie zorganizował Zarząd ZPRyb. Po krótkim wprowadzającym wystąpieniu Pana Krzysztofa Karonia głos zabrał Pan Marek Trzcieliński, który omówił działalność Zarządu Oddziału.

Podczas zebrania wybrano nowy Zarząd w następujących osobach:

 • Prezes Zarządu: Kol. Marek Trzcieliński,
 • Wiceprezes Zarządu: Kol. Karol Girus,
 • Sekretarz: Kol. Leszek Marciniak,
 • Skarbnik: Kol. Stanisław Błaszkowiak,
 • Członek: Kol. Ireneusz Głowacz
 • Członek: Kol. Bogusław Więcek
Członkowie Oddziału omówili i przyjęli plan działań na rok 2010:
 1. Zjednoczenie sił w wspólnym porozumieniu Organizacji Rybackich w przedsięwzięciach dotyczących spraw dopłat wodno-środowiskowych.
 2. Monitorowanie, zwłaszcza przez zainteresowanych właścicieli Gospodarstw Rybackich - wszelkich działań związanych z tworzonymi na ich terenach obszarami Natura 2000.
 3. Zorganizowanie przyjęcia nowego Arcybiskupa w Gnieźnie.
 4. Zapraszanie na zebrania Oddziału ważnych gości, np. z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody RZGW, RDOŚ.
 5. Starania o to, aby w prawie wodnym i ustawie o ochronie środowiska znalazł się zapis: o przedłużaniu pozwoleń wodno prawnych oraz umów na rybackie użytkowanie jezior.
 6. Walka o możliwość sprzedaży żywych ryb w okresie przedświątecznym – jako kontynuacja naszej polskiej tradycji.
 7. Organizacja Święta Rybaka w 2011 r.
Pan Krzysztof Karoń przekazał zebranym informacje z konferencji SGGW, która odbyła się w dniach 10-11 lutego br. w Warszawie, w siedzibie SGGW. Przedstawił również szczegóły z posiedzenia Komitetu Monitorującego PO Ryby, gdzie poruszono temat dopłat wodno-środowiskowych, a następnie poruszył temat Natury 2000 i związanej z tym „intensywnej hodowli ryb”.
Nowy Prezes - Pan Marek Trzcieliński kończąc zebranie Wielkopolskiego Oddziału podziękował wszystkim za przybycie oraz za powierzenie losów oddziału w jego ręce.

Ważna wiadomość!
Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi w dniu 9 marca 2010r swoje posiedzenie poświęciła sprawom rybołówstwa i rybactwa. Podczas rozpatrywania spraw rybactwa Senatorowie wysłuchali wystąpień:

1/. Sekretarza Stanu w MRiRW Pana Kazimierza Plocke na temat:
„Perspektyw rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce”.

2/. Prezentacji multimedialnej Prezesa Zarządu Związku Producentów Ryb Pana Krzysztofa Karonia na temat:
„Aktualne problemy producentów ryb”.

W posiedzeniu aktywnie ze strony ZPRyb uczestniczyli również:
1/. Pan Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu Oddziału ZPRyb w Ełku.
2/. Pan Marian Rapacewicz – Prezes - Gospodarstwo Ryki, woj. Lubelskie.
3/. Pan dr Mirosław Cieśla – SGGW Warszawa.Pełny tekst wystąpienia Prezesa ZPRyb Krzysztofa Karonia w: [Czytaj więcej>>]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych
W dniu 19 lutego 2010 r. w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału „Jeziorowców”. Spotkanie poprowadził Kol. Andrzej Abramczyk wraz z Kol. Jerzym Bobrowskim. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: P. Anna Hornatkiewicz- Żbik z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, P. Prof. Bogusław Zdanowski - Dyrektor IRŚ w Olsztynie, przedstawiciel ARiMR Olsztyn oraz Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie.
[Czytaj więcej>>]

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze:
Związek Producentów Ryb wykorzystując czas zimowy, przeprowadza zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach Terenowych. Członkowie Oddziałów podsumowują dotychczasową działalność Związku, analizując jej pozytywne i słabe strony. Dokonywane są również wybory nowych władz osobowych Zarządów i przyjmowane plany działalności na 2010 r. Dotychczas odbyły się zebrania: Oddziału Lubelskiego (12.02.br.) w Opolu Lubelskim, Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (19.02.br.) w Olsztynie oraz Oddziału Łódzkiego (19.02.br.) w Uniejowie. Następne zebrania oddziałów odbędą się:

- Oddział Wielkopolski: 05.03.2010 r. w Siedlcu pod Poznaniem,
- Oddział Lubuski - 12.03.2010 r. w Garbiczu,
- Oddział Mazowiecki - 17.03.2010 r. w Żabieńcu,
- Oddział Śląsko-Małopolski - 26.03.2010 r. w Złotym Potoku.

Uprzejmie informujemy, że członkowie Zarządu ZPRyb – Panowie Robert Bratoń i Andrzej Grzesiak podjęli się zorganizowania Śląsko-Małopolskiego Oddziału ZPRyb. Dla dobrze pojętego interesu producentów ryb jest to bardzo cenna inicjatywa, godna wszechstronnego wsparcia i o takie wsparcie prosimy Brać Rybacką z terenów Śląska i Małopolski.
Uczestniczący w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Łódzkiego ZPRyb, bardzo sprawnie przeprowadzonym przez kol. Lecha Staniszewskiego w dniu 12 lutego br. w Uniejowie, wysłuchali Prezesa ZPRyb Kol. Krzysztofa Karonia, który podziękował zarządowi oddziału za bardzo owocną działalność w minionej kadencji. Pogratulował jednocześnie Prezesowi Zbigniewowi Rakowskiemu umiejętności twórczego inicjowania i przeprowadzania wielu pożytecznych przedsięwzięć dobrze służących interesom rybactwa oraz ponownemu Jego wyborowi na Prezesa Zarządu Oddziału Łódzkiego!


Podczas zebrania dokonano wyboru nowego zarządu w osobach:
- Kol. Zbigniew Rakowski - prezes,
- Kol. Kazimierz Rak - wiceprezes,
- Kol. Tadeusz Radziej - sekretarz,
- Kol. Henryk Suchanowski - skarbnik,
- Kol. Adam Michaś - członek.

Podczas zebrania przyjęto plan pracy na 2010 r., a w tym m. in:
- zorganizowanie:
 • Święta Rybaka 2010,
 • V mistrzostw Polski Rybaków w strzelaniu do rzutków,
 • III mistrzostw Polski Rybaków w pływaniu łodzią stawową,
 • II Mistrzostw Polski Rybaków w pływaniu łodzią jeziorową,
 • III Balu Rybaka na Zamku w Uniejowie w karnawale 2011 r.;
- zobowiązano Zarząd Oddziału do poinformowania i nawiązania współpracy z władzami Gmin, Starostw i Województwa w celu efektywnego reprezentowania interesu rybaków;
- zawnioskowano do Zarządu ZPRyb o:
- czynienie starań w zakresie znowelizowania Prawa Wodnego i Ustawy o ochronie środowiska w taki sposób, aby stworzyć możliwości prawne w zakresie: „przedłużania pozwolenia prawnego”,
- czynienie starań w celu uzyskania prawnych podstaw do zwolnienia z obowiązku dokonywania „oceny oddziaływania na środowisko” i sporządzania „raportu oddziaływania na środowisko” podczas ubiegania się rybaków o „pozwolenia wodno-prawne dla gospodarstw stawowej hodowli i chowu ryb karpiowatych”.

Członkowie Oddziału Lubelskiego obradujący w dniu 12 lutego br. w głosowaniu jawnym wybrali nowy zarząd w osobach:
- Kol. Anna Pyć – prezes,
- Kol. Zygmunt Daczka – wiceprezes,
- Kol. Marian Rapacewicz – członek,
- Kol. Mieczysław Stec – członek oraz
- Kol. Bogdan Mróz – członek.

Obradujący poruszyli następujące tematy:
- dopłaty środowiskowe, które omówił Kol. Zygmunt Daczka,
- opłaty za wodę – sprawa pozwoleń wodno-prawnych na obszarach Natury 2000,
- bałagan w oddziałach regionalnych ARiMR w związku z dopłatami wodno-środowiskowymi,
- wzrost składki członkowskiej o 30%.
W szeregi ZPRyb dołączyli nowi członkowie:
- Kol. Marek Mazurkiewicz,
- Kol. Marcin Dolecki,
- Kol. Wiesław Jurkiewicz z GR KRES-RYB oraz
- Kol. Bogdan Malczewski z GR Topornica.
Podjęto również uchwałę dotyczącą wystąpienia do Ministra Rolnictwa z prośbą o przełożenie niewykorzystanych środków z osi I i IV na dopłaty środowiskowe.

Zarząd ZPR informuje:
Zapraszamy do obejrzenia ciekawego filmu, wyemitowanego przez TVN 24.


[Czytaj więcej o kormoranach >>]

Zarząd ZPRyb dziękuje Redakcji miesięcznika „Świat Zdrowia” za umieszczenie na łamach październikowego wydania artykułu Pana Waldemara Sulisza „ Znamy się na rybach”.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni i wysoko cenimy podjęcie tematu zdrowego pochodzenia ryb, ich przyrządzania oraz spożycia.
Niezmiernie serdecznie dziękujemy również Panu Waldemarowi Suliszowi za znajomość tematu i włożony wkład pracy w przygotowaniu artykułu - bardzo ciekawego , pouczającego oraz podnoszącego na duchu producentów karpi i pstrągów. Artykuł chwalący polskie ryby jest ogromnie miły dla producentów karpi zwłaszcza teraz podczas trudów jesiennych odłowów – nasyca nadzieją oraz ufnością iż ciężka praca znajdzie uznanie jako zdrowe i smaczne danie nie tylko na wigilijnym stole.
Za zgodą Redakcji miesięcznika Świat Zdrowia umieszczamy w/w artykuł. [Czytaj więcej >>]
[Świat Zdrowia - potrawy z ryb >>]

Zarząd ZPR informuje:Obradował Zarząd ZPRyb
W dniu 02.10.2009r. w Wilcznej pod Koninem obradował Zarząd ZPRyb.

Zebranie otworzył Prezes Krzysztof Karoń witając przybyłych członków Zarządu oraz Dyrektora dr Janusza Wronę z Ministerstwa Rolnictwa.

Zarząd przeanalizował m. in. realizację rozliczeń z VI Zjazdu Delegatów, Kursokonferencji ZPRyb, kursu „Dobrostanu ryb” i kursu „Dla kierowców i konwojentów przewożących zwierzęta”.
Nowy Zarząd zapoznał się szczegółowo z obowiązującym „Regulamin Pracy Zarządu”.

Zarząd powołał 6 następujących komisji problemowych :

1. Komisja do spraw integracji środowiska rybackiego i pozyskiwanie nowych członków Związku
    Przewodniczący - Jerzy Bobrowski
    Członek - Zygmunt Daczka,
        -/-    - Jan Stafiniak
2. Komisja do spraw promocji i handlu.
    Przewodniczący - Zbigniew Rakowski
    Członek - Paweł Szudrowicz
        -/-    - Zenon Maśluk
        -/-    - Paweł Wielgosz
        -/-    - Bogdan Mróz
        -/-    - Lech Staniszewski
3. Komisja do spraw prawno statutowych obrony interesów członków
    Przewodniczący - Sylwia Król
    Członek - Paweł Wielgosz
        -/-    - Andrzej Abramczyk
        -/-    - Jan Stafiniak
4. Komisja do spraw profilaktyki i chorób ryb
    Przewodniczący - Irena Kramer
    Członek - Marek Trzcieliński
        -/-    - Andrzej Grzesiak
        -/-    - Bednarowicz Władysław
5. Komisja do spraw „ jeziorowców”
    Przewodniczący - Andrzej Abramczyk
    Członek - Jacek Kaczmarek
        -/-    - Jan Stafiniak
6.Komisja do spraw „ pstrągarzy”
    Przewodniczący - Andrzej Grzesiak
    Członek - Robert Bratoń
        -/-    - Zygmunt Daczka

Podczas zebrania przeanalizowano m.in. następujące sprawy:
1/. zagadnienia związane z realizacją przyjętego na VI Zjeździe programu działania Zarządu wyrażonego w uchwale programowej
2/. plan pracy na rok 2010
3/. ustosunkowano się do realizacji Programu Operacyjnego Oś II i IV
4/. przedstawiono potrzebę scharakteryzowania rybactwa polskiego euro posłom

5/. Przeanalizowano sprawy dotyczące warunków ekonomicznych produkcji karpi w 2009r. Na tej podstawie ustalono, że w tym roku koszty produkcji karpi wzrosły o ponad 10% i o tyle należy spodziewać się podwyższenia cen zbytu karpi w okresie „wigilijnym” w br.
6/. omówiono sprawy związane z uzyskaniem numeru weterynaryjnego oraz posiadania niezbędnych dokumentów potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego.

Zarząd zdecydował o:
1/ wysłaniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku w sprawie zmiany w zapisach rozporządzenia z dnia 7 września 2009r. odnośnie obowiązku składania łącznie z wnioskiem o dofinansowanie potwierdzenia złożenia sprawozdania RRW22. [Czytaj więcej >>]
2/ wystąpienie z propozycją zawarcia porozumienia z Krajową Radą Izb Rolniczych

Zarząd podjął m. in. następujące uchwały:
1/ w sprawie składania oświadczeń woli i zatwierdzania bieżących operacji finansowych
2/ przyjęto plan pracy na rok 2010
3/ przeprowadzenia do 31 marca 2010r. zebrań sprawozdawczo wyborczych oraz wyboru nowych władz w Oddziałach Terenowych ZPRyb
4/ powołano 6 Komisji problemowych
5/ w sprawie podniesienia o 30% składek członkowskich płatnych do 31 marca każdego roku
6/ w sprawia zaktualizowania danych w deklaracjach członkowskich- informacji o wielkościach posiadanych gospodarstw rybackich

Podczas spotkania Zarządu z v-ce Dyrektorem Departamentu Rybołówstwa Panem dr J. Wroną szczegółowo przedyskutowano sprawy związane z zakresu pomocy UE w ramach Osi II-Akwakultura.

Na zakończenie zebrania Prezes Krzysztof Karoń podziękował członkom Zarządu za aktywne uczestnictwo w zebraniu, podziękował zaproszonym gościom za to, że poświęcili swój czas i przybyli na zebranie. Życzył wszystkim powodzenia w życiu osobistym oraz satysfakcjonujących odłowów.

VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ZPRyb 10 IX 2009r.


W dniu 10.09.2009r.w Sierakowie WLKP - odbył się VI Walny Zjazd Delegatów Związku Producentów Ryb, któremu przewodniczył Kol. Lech Staniszewski . Podczas Zjazdu ustępujący Prezes Kol. Krzysztof Karoń, przedstawił Sprawozdanie z działalności Związku w minionej kadencji tj. za lata 2005 do 2009. Delegaci bardzo wysoko ocenili dotychczasową pracę wszystkich organów Związku, udzielając im w głosowaniu absolutorium- 99 % poparcia. W czasie Zjazdu wytyczono kierunki działalności Związku na następną kadencję - 2009 do 2013r- oraz dokonano wyboru nowych władz Związku:
Na prezesa Zarządu wybrano Kol. Krzysztofa Karonia. Sylwetkę Prezesa przedstawiamy w [Czytaj więcej >>]

-Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Kol. Kazimierza Raka;
-Na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybrano Kol. Jana Gogulskiego.
-Pełna lista władz Związku : na stronie Zarząd ZPRyb
Uwaga: Więcej wiadomości o Zjeździe w [Czytaj więcej >>]Informacja ze szkolenia ZPRyb w Sierakowie 9-11 wrzesień [Czytaj więcej >>]

O wyższości karpia nad pangą
Dlaczego należy jeść ryby słodkowodne i morskie? Czy nowe ryby na rynku, typu panga, to rarytas, czy raczej przekleństwo? Jak przyrządzać rybę, by domownicy się nią zajadali, a dzieci nie mogły się bez niej obejść? O tym i nie tylko o tym rozmawiamy z Jerzym Bobrowskim, wieloletnim dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego w Iławie (dziś pracującym emerytem).
W "Gazecie Iławskjej"- o pandze /rybie z dalekiego wschodu/ pisze Redaktor Magdalena Rogatty
[Czytaj więcej >>]

Zarząd ZPR informuje:
„Poradnik Gospodarski” zamieścił w swoim piśmie relacje z obchodów „Święta Rybaka 2009” autorstwa redaktora Tadeusza Szalczyka.
[Czytaj więcej >>]

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW RYB w POZNANIU
        Zadziwiający jest brak wiedzy a może jeszcze bardziej- zadziwiający zanik pamięci o nawet całkiem nieodległej historii i wielkich dokonaniach organizacyjnych i materialnych naszych przodków . Do takiego wniosku dochodzę po coraz częściej słyszanych wypowiedziach „różnych person” głoszących hasła o potrzebie tworzenia organizacji i zrzeszania się m.in. w różne „grupy” – biorąc za przykład UE. Zaczyna się z największą powagą „Ojca uczyć dzieci robić”! Polacy naprawdę nie spadli z drzewa po wejściu do Unii Europejskiej ! Mamy swoje cenne doświadczenia i to co wnosi UE powinno być wprowadzane z pełną harmonią do naszych doświadczeń!

        Dlaczego chociażby „hodowla ryb i chów ryb” nie mogą być „hodowlą ryb i chowem ryb” a muszą być akwakulturą?

        Mając m.in. powyższe na względzie publikuję na początek nieco wiadomości o W Z P Ryb i nie tylko.
                                                                                       Krzysztof Karoń
[Czytaj więcej >>]

Pożyteczne święta: Ryb, Pstrąga, Karpia, Sielawy, Wody...
Poniżej publikowany materiał, dedykuję jako podziękowanie organizatorom imprez związanych z promocją ryb i przesłaniem do powszechnego naśladownictwa tych imprez przez Brać Rybacką!!!
                                                                                                Krzysztof Karoń- Prezes ZPRyb

Po upadku „Komuny” a wraz z nią „Centrali Rybnej”, rybacy szybko uświadomili sobie co naprawdę oznacza kapitalistyczny slogan:

„Nie trudno wyprodukować, trudno sprzedać!”
By sprzedać trzeba sprawnego marketingu. Zbudowania rynku sprzedaży. Wszechstronnej promocji produktu! Sprawnej logistyki.
W przypadku rybactwa głównie promocji spożycia ryb!
Od lat w miarę skutecznie prowadzimy sprzedaż „Królewskiego Karpia” w grudniu , pomaga nam w tym, uświęcona tradycja spożywania tej ryby w czasie Wieczerzy Wigilijnej! A czy istnieje pozytem jakaś przykładowa, owocna promocja ryb? Odpowiadając na to pytanie stwierdzam, że tak! Mam tu na myśli głównie organizowane z bardzo wielkim zaangażowaniem, trudem ale i powodzeniem:
Święta : Ryb, Karpia, Pstrąga , Sielawy, Wody…
[Czytaj więcej >>]

Święto Rybaka 2009.
Ogólnopolskie uroczystości „Święta Rybaka 2009” odbyły się 2 i 3 lipca br. w Wielkopolsce u Pana Stanisława Błaszkowiaka - Gospodarstwo Rybackie w miejscowości Staw Kaliski. W skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Rybaka 2009 wchodzili m. in: Krzysztof Karoń - Prezes ZPRyb, Stanisław Błaszkowiak – Gospodarstwo Rybackie Staw Kaliski, Marek Trzcieliński i Wiesław Michalski – Gospodarstwo Rybackie Przygodzice oraz Aleksander Bella – Gospodarstwo Rybackie Przygodzice.
W czasie obchodów Święta Rybaka odbyły się Mistrzostwa Polski Rybaków w:
- strzelaniu do rzutek,
- pływaniu łodzią stawową
- pływaniu łodzią jeziorową.
[Czytaj więcej - zobacz zdjęcia >>]

Zarząd ZPR informuje:
19 czerwca 2009 r w okolicach Warszawy podczas rejsu po Wiśle na statku „Wars” odbył się bardzo ciekawy panel dyskusyjny pt. „W trosce o wodę”, zorganizowany przez KZGW, któremu przewodniczyła Pani v-ce Prezes Iwona Koza. Jeden z pięciu referatów wprowadzających wygłosił Prezes ZPRyb Pan Krzysztof Karoń.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej KZGW pod adresem http://www.kzgw.gov.pl/index.php?id=878 znajduje się krótka relacja z tego spotkania.
[Czytaj więcej - zobacz zdjęcia >>]

ZPRyb dziękuje Redakcji "Gazety Chłopskiej" za opublikowanie na łamach swej gazety, artykułu poświeconego trudnym sprawom rybactwa
[Czytaj więcej >>]

Opinia ZPRyb do przesłanego związkowi do zaopiniowania „projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną”
        Zarząd Związku Producentów Ryb, działając na podstawie przepisów ustawy z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 32 poz. 217) realizując zadania statutowe Związku przedkłada następującą opinię do przesłanego nam do zaopiniowania „projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną”:

        1/. Zarząd Związku biorąc pod uwagę:
a/. bardzo dokładną analizę zapisów otrzymanego projektu rozporządzenia , oceniając skutki jakie spowoduje jego wprowadzenie dla środowiska naturalnego, produkcji rybackiej, bytu materialnego i finansowego ludzi związanych z rybactwem oraz rynku pracy;
b/. uzyskane merytoryczne opinie od bardzo wielu podmiotów prowadzących produkcję rybacką i organizacji rybackich;
c/. posiadane opracowania i opinie naukowe wielkości szkód powodowanych przez zwierzęta w zakresie zjadania ryb, wyjadania pasz, przenoszenia chorób a także wielkości populacji zwierząt m.in.kormoranów w Polsce ;
d/. braku w przedmiotowym projekcie rzetelnej oceny skutków jego wprowadzenia oraz propozycji jakichkolwiek rekompensat za szkody gospodarcze i finansowe dla gospodarstw rybackich;
e/. projektowanie objęcia opieką prawną katastrofalnej plagi kormoranów w Polsce !
f/. braku skorzystania z możliwości prawnych stanowienia prawa krajowego w taki sposób by ochronić środowisko przyrodnicze i produkcję rybacką w Polsce przed katastrofalnymi stratami ryb powodowanymi rozrostem m.in. plagi kormoranów i skazanie przez to gospodarstw rybackich na agonię;
g/. brak konsultacji projektu z przedstawicielami nauki z zakresu rybactwa, rolnictwa-Krajową Radą Izb Rolniczych ,oraz zamiarem dokonania konsultacji z nieistniejącym od wielu lat Krajowym Związkiem Zrzeszeń Producentów Ryb;


- opiniuje w/w projekt rozporządzenia negatywnie głównie z powodu wpisania w załączniku nr 2 kormorana czarnego oraz braku następującego zapisu w załączniku nr 2 : „z wyjątkiem występujących na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane” w stosunku do następujących zwierząt: czapli siwej i wydry.

        2/. Wnioski.
1/.Zarząd Związku Producentów Ryb domaga się podtrzymania regulacji prawnej umożliwiającej dokonywanie redukcji pogłowia czapli siwej, kormorana czarnego i wydr na terenie „obrębów hodowlanych” w rozumieniu „ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 14 kwietnia 1985”
2/.Zarząd Związku Producentów Ryb wnioskuje o nie obejmowanie ochroną gatunkową kormorana czarnego.
3/. Zarząd Związku Producentów Ryb domaga się ustalenia rekompensat finansowych dla podmiotów prowadzących produkcję rybacką w „Obrębach hodowlanych” w przypadku likwidacji możliwości ograniczania występowania w nich kormorana czarnego, czapli i wydr ponieważ w oczywisty sposób spowoduje to bardzo duże straty finansowe gospodarstw rybackich i stopniową ich upadłość!
4/. Zarząd Związku Producentów Ryb postuluje rozpoczęcie procedur legislacyjnych zmieniających treść art.52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r w celu stworzenia rzeczywistej, odpowiedzialnej ochrony zwierząt, zapewniającej również m.in. ochronę bytu społeczności rybackiej!


        3/. Uzasadnienie opinii.
Jako uzasadnienie opinii przekazujemy na płcie SD 30 plików dokumentów uzasadniających wszechstronnie przedmiotową opinię naszego Związku w sprawie „projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną”.
        Wierzymy głęboko, że analiza załączonych dokumentów, spowoduje pozytywne przyjęcie naszego wniosku co pomoże rybakom gospodarującym w „obrębach hodowlanych” przetrwać do czasu gdy zostanie opracowany i wdrożony system ograniczający katastrofalny wzrost populacji kormoranów niweczących chów ryb. Ufamy, że władze odpowiedzialne za ochronę zwierząt wykorzystując możliwości prawne zarówno U.E. jak i prawa krajowego stworzą takie warunki prawne, że w pierwszej kolejności hodowane ryby z polskich stawów, konsumować będą ludzie a nie kormorany, czaple i wydry! Jeśli tak się nie stanie to Polska będzie tracić pieniądze m.in. na import pang - ryb z dalekiego wschodu, których mięso zawiera wiele szkodliwych składników !

                Prezes
                Krzysztof Karoń
[Czytaj więcej >>]

ARiMR zapowiada nabór wniosków
Prezes nowy, ale terminy naboru wniosków stare. ARiMR podała oficjalny kalendarz przyjmowania dokumentów na najbliższe miesiące. Gorący okres składania wniosków rozpocznie się już za dwa tygodnie.

Do tej pory z funduszy na lata 2007-2013 do kieszeni rolników trafiły prawie 4 miliardy złotych, a do rozdysponowania jest jeszcze kilkadziesiąt. Wszystkie pieniądze powinny być wydane najpóźniej do końca 2015 roku. Procedury przyznawania unijnych dotacji są jednak długie i skomplikowane. Dlatego w tym roku będzie uruchomiona bardzo duża pula środków.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: jest to bardzo duże wyzwanie przed służbą Agencji, ale konieczna jest szybka absorpcja funduszy.

Przypominamy, że trwają nabory wniosków o dopłaty obszarowe oraz dotacje z programów rolnośrodowiskowych. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do połowy maja.

O 50 tysięcy dotacji mogą ubiegać się także młodzi rolnicy.

Bez przeszkód można też składać wnioski o wsparcie dla grup producenckich - informuje Redakcja Rolna TVP.

Nadal nic nie wiadomo tylko o programie rent strukturalnych. Resort rolnictwa wciąż nie traci nadziei, że uda się przekonać Komisję Europejską do przesunięcia środków na ten cel.

Harmonogram składania wniosków w ARiMR [czytaj tekst]

Historia jest pouczająca!
Bez zbędnych komentarzy zachęcam rybaków do poczytania więcej o działaniach naszych przodków z przed 80 lat. Proponuję w tym celu zapoznać się z wiadomościami podanymi w dawnych " Przeglądach rybackich" w [Czytaj więcej >>]
        K. Karoń -Prezes Zarządu ZPRyb w 2009r.

Zarząd ZPR informuje:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Marek Sawicki wydał Zarządzenie Nr 29 z dnia 31 października 2008 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej [Zobacz pismo >>] [Zobacz załącznik >>]

Ważna wiadomość!
Informujemy, że wreszcie po siedmiu latach starań przez ZPRyb, MSW i A oraz Komenda Główna Policji w całej pełni podzieliły poglądy naszego Związku o prawnej możliwości uzyskania przez rybaków pozwoleń na broń palną śrutową do odstrzału w „obrębach hodowlanych” kormoranów, czapli siwych i wydr. [Zobacz pismo >>]

Konferencja Związku Producentów Ryb.
W dniach od 10 do 12 września 2008 r. w Sierakowie obradowali członkowie ZPRyb reprezentujący ponad 60 procent polskiej produkcji karpi oraz przedstawiciele nowoutworzonego w ramach ZPRyb - Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Zbiorników Zaporowych i Rzek. Podczas konferencji wygłoszono 11 wykładów. Trzydniowy pobyt uczestników konferencji w Sierakowie był bezpłatny! [Czytaj więcej >>] [Zobacz zdjęcia >>]

Pilna wiadomość!
W dniu 04.07.2009r. w Iławie powołano Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Do Zarządu wybrano:
   1. Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu
   2. Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa
   3. Andrzej Dmuchowski – Sekretarz
   4. Marek Kragiel – członek Zarządu
   5. Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu
   6. Jacek Kaczmarek - członek Zarządu

Oddział tworzy obecnie 16 gospodarstw użytkujących ponad 70 000 ha wód zainteresowanych poprawą sytuacji w Polsce. Postawiliśmy sobie m.in. następujące cele:
   1. Zmiana obowiązujących przepisów prawa w kierunku pro rybackim
   2. Rozwiązanie problemu strat spowodowanych przez drapieżniki
   3. Zracjonalizowanie czynszów dzierżawnych, perspektywiczne ustabilizowanie umów
   4. Przyspieszenie wdrażania unijnego programu rybackiego, uproszczenie wniosków
   5. Ujednolicenie stawki VAT na zezwolenia na amatorski połów ryb (3%)
   6. Ścisła współpraca przy stworzeniu prawidłowego planu gospodarowania węgorzem
   7. Pomoc dzierżawcom rybackim w rozwiązywaniu problemów z jednostkami nadzorującymi

Zapraszamy wszystkich użytkowników gospodarujących w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych do wstępowania w szeregi naszego Oddziału.

Andrzej Abramczyk

Stronę odwiedziło: 197687 gości.